Neoficiální stránky obce Velký Osek

 


  

 

 

 Pocidadlo Web4U.cz

 

Nimbursky®2008


 

 

Tyto stránky mapují zajímavosti v okolí Velkého Oseka.
Naleznete tu také některé informace o obci a především zajímavé
fotografie a pohlednice z minulého století.
Pokud někdo vlastníte staré fotografie nebo jiné materiály
o Velkém Oseku nebo jeho okolí a chtěli by jste je na tomto
webu uveřejnit tak mě prosím kontaktujte na mém e-mailu.
Stránky budou postupně doplňovány.
 

Fotografie zapůjčili :

S.Beňo,O.Daneš,P.Hoffman,Ing.T.Kliment,J.Krupička,V.Kunc,M.Lejnar,FOTO SaM Liznerovi, P.Mach,J.Mašín,L.Melichar, J.Nimburský, J.Novák, B.Podoláková, P.Šindelář,M.Šípek, O.Špinka, L.Špinková,Obecní úřad Velký Osek, K.Psota,J.Vojáček,J.Vykydal,J.Zápotocký

Všem patří velké poděkování za pomoc,při tvorbě těchto stránek.

Použité archivní prameny :

            Dějiny Velkého Oseka,Václav Klíma 1978
            Historie a architektonické památky Pocidliní,Kuča 1995
            Koruna č.34."Baron"Horský,Tulka J
            Kronika obce Ovčáry
            Kronika obce Velký Osek
            Kronika ČD stanice Velký Osek
            Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách,M.Kunt a T.Kalina 2004
            Paměti osad na kolínsku díl II,Josef Tůma 1915
            Státní okresní archiv Kolín
            V Bejchorách bejvávalo,V.Zatloukal 1997
            Vojenský topografický ústav Dobruška
            Železničář 88,ing J.Strnad
           
© 1st (2nd) Military Survey,Section No xy,Austrian State
            Archive/Military Archive,Vienna
            © Laborator geoinformatiky Univerzita J.E.Purkyne -
               http://www.geolab.cz
            © Ministerstvo životního prostředí ČR  - http://www.env.cz
            © Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich